L’AMPA

Què és l’AMPA?

L’ AMPA és l’associació voluntària de les famílies de l’Institut amb l’objectiu de promoure la participació i col•laboració en les activitats educatives del centre.

És una manera de participar en l’educació dels fills i filles, conjuntament amb l’equip de professors per aconseguir un ensenyament de qualitat.

Què fem a l’AMPA?

Formar part de L’AMPA té, entre d’altres, un objectiu primordial que és promoure i vehicular la intervenció de les famílies en el centre educatiu i cooperar en les activitats educatives del centre.

Altres funcions:

  • Col•laborar en la gestió dels serveis d’interès de l’alumnat, adquisició i distribució de llibres de text, activitats extraescolars…
  • Administrar i gestionar els recursos de l’AMPA.
  • Representar les famílies al Consell Escolar del centre i a les institucions educatives.

Pot ser representant de l’AMPA al Consell Escolar qualsevol pare o mare amb voluntat de ser-ho i que obtingui el suport de la Junta de l’AMPA. El càrrec de representant tindrà una durada de 2 anys.

Les seves funcions són:

  • Assistència a les reunions de junta de l’AMPA per tal de recollir les propostes i informacions que s’hagin de traslladar, defensar o discutir al Consell.
  • Assistència a les reunions del Consell Escolar per tal de recollir les propostes i informacions que s’hagin de traslladar a la junta de l’AMPA.
  • Mantenir un contacte regular amb els pares/mares electes per desenvolupar els temes que es portaran al Consell, amb la finalitat de reformar la imatge corporativa del sector familiar i exercir com a bloc unitari al Consell.

Serveis a les famílies

  • Adquisició i distribució de llibres de text (el full de la comanda dels llibres el trobareu a l’apartat de descàrregues).
  • Subvenció de part del cost de les sortides i excursions realitzades per l’institut.

Activitats extraescolars